Bakgrund

TUNA-projektet startade hösten 2008 och finansierades då av samordningsförbundet RAR, projektet var beviljat i 3 år. Gruppen psykisk ohälsa ökar för varje år och drabbar många unga.
Många personer med psykiska arbetshinder skulle kunna nå ett arbete om de får möjlighet till extra stöd.
Arbetsförberedande rehabilitering av personer med psykiatrisk problematik är ofta en lång process som kräver hög grad av kontinuitet, struktur och stöd.

Ovan nämnda målgrupp har oftast kontakt med en eller flera aktörer, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och/eller kommunen.
Det är viktigt med en strukturerad rehabiliteringskedja för att minimera risken att personer hamnar mellan våra ansvarsområden. Under projekttiden på TUNA visade det sig att denna målgrupp behöver detta steg för att lättare komma vidare i sin arbetsförberedande rehabilitering.

TUNA i Eskilstuna är sedan 2012 en implementerad verksamhet, i oktober 2016 implementerades även TUNA i Strängnäs. I juni 2017 implementerades även TUNA  i Katrineholm, Flen och Vingåker. Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta bedrivs i nuläget med projektmedel från Samordningsförbundet RAR.

Site_footer