Information till deltagare

TUNA har en remissgrupp som träffas en gång/månad, där har alla myndigheter möjlighet att aktualisera deltagare. I remissgruppen sitter det representant från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen, psykiatrin samt personal från TUNA.

Den individuella kontakten med personlig coach påbörjas med en kartläggning 1 gång/vecka. Detta är ett sätt att förbereda sig på att en förändring kommer att ske i form av arbetsträning, de flesta som kommer till TUNA har en lång sjukskrivning bakom sig. I kartläggning tittar vi på varför det känns viktigt för dig att komma tillbaka i arbete och vad som hindrar dig inom detta idag. Vi skapar gemensamma mål och går igenom hur tidigare rehabiliteringsåtgärder har fungerat.

När deltagaren träffat sin personliga coach under några veckor börjar vi leta efter en lämplig arbetsplats. När det är klart med en arbetsplats görs först ett gemensamt studiebesök. Om deltagaren och arbetsgivaren därefter är positiva påbörjas en prövotid på tre veckor. Tidsomfattningen varierar, men de flesta börjar med ca nio timmar/vecka, t ex 3 dagar och 3 timmar/dag. Därefter förlängs arbetsträningen oftast med en period på en månad i taget, kontinuerliga uppföljningar på arbetsplatsen sker ca en gång/månad. Det är den personliga coachen som ansvarar för förlängning av arbetsträning samt uppföljning på arbetsplatsen, coachen har en regelbunden kontakt med deltagaren under hela tiden i TUNA. Maxtiden för deltagande i verksamheten är ett år.

Site_footer