Kontaktinfo

Vår besöksadress är:
TUNA
Nyköpings Kommun
Kungsgatan 2, Gamla brandstationen
611 83  Nyköping
 
Pernilla Öjemar , Samordnare
070 591 67 70
Caroline Lundqvist, Personlig coach
073-149 31 65
Agnes Henriksson, Personlig coach
073-149 35 82
Lena Berg, Personlig coach
073-149 31 67
Site_footer